SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvod

Ing. Jakub Pavel, IČO 10940898, zapsaný na ŽÚ v Benešově (dále jen “Podnikatel”),  se rozhodl z pozice správce osobních údajů, zpracovat níže uvedená data zákazníka (subjektu údajů), a to dle podmínek zde stanovených.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů (zákazníka), které budou shromažďovány a dále zpracovávány, zahrnují:

−  jméno a příjmení,  tituly;

−  druh zboží, druh zboží, slevy,…

−  technické údaje jako je IP adresa, souhlas s používáním cookies

−  kontaktní údaje jako je e-mailová adresa, telefonní kontakt, adresa, atd.

III. Účel zpracování

Podnikatel prohlašuje, že osobní údaje subjektu údajů (zákazníka) budou zpracována přiměřeně, relevantně a omezeně, v různých časových intervalech zpracovávány korektně, aktuálně zákonným a transparentním způsobem, a to za účelem vytváření, hodnocení a přizpůsobování marketingových skutečností a kontrolních mechanismů ve společnosti, jakož i pro případnou kontrolu státních orgánů.

IV. Způsob zpracování

Osobní údaje bude Podnikatel u subjektu údajů (zákazníka) zpracovávat zákonným a spravedlivým způsobem, pomocí vhodného technického a organizačního opatření, aby se zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci společnosti, které stanoví jednatel společnosti.

V. Platnost souhlasu

Já, jako subjekt údajů, poskytuji osobní údaje společnosti výslovným souhlasem (zaškrtnutím políčka se souhlasem zpracování osobních údajů) dobrovolně, mohu ho kdykoliv odvolat, případně žádat o vymazání těchto údajů. Informaci o tom, které osobní údaje jsou konkrétně zpracovávány mi společnost může poskytnout na písemné či elektronické vyžádání. Souhlas se zpracováním dat je udělován na dobu 30 let.

VI. Poučení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl seznámen s tím, že mám právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Zjistím-li nebo domnívám-li se, jako subjekt údajů, že společnost provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat společnost o vysvětlení, vznést námitku či požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména mohu žádat o opravu nebo výmaz, popřípadě o omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i vznést právo na přenositelnost údajů, či žádat o právo být zapomenut. Výslovným souhlasem se zpracováním údajů (zaškrtnutí políčka se souhlasem se zpracováním osobních údajů) prohlašuji, že jsem byl jako subjekt údajů poučen, že mám právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to zejména v případě, kdy  mi společnost nevyhoví na moji žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním mých osobních údajů, které je v rozporu s mojí ochranou soukromého a osobní-ho života nebo je v rozporu se zákonem.

Nach oben scrollen